Hội đồng khoa học

01/11/2021 - 11:55 PM 5.224 lượt xem
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NHIỆM KỲ 2021 - 2024
STT Họ và tên Chức danh
1 GS. TS. Nguyễn Quang Liêm Chủ tịch HĐKH
2 PGS. TS. Hoàng Anh Sơn Phó chủ tịch HĐKH
3 GS. TS. Nguyễn Huy Dân Phó chủ tịch HĐKH
4 PGS. TS. Trần Quốc Tiến Thư ký HĐKH
5 PGS. TS. Đoàn Đình Phương Uỷ viên
6 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Uỷ viên
7 PGS. TS. Phạm Duy Long Uỷ viên
8 PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh Uỷ viên
9 PGS. TS. Đào Ngọc Nhiệm Uỷ viên
10 PGS. TS. Trần Đăng Thành Uỷ viên
11 PGS. TS. Hà Phương Thư Uỷ viên
12 PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy Uỷ viên
13 TS. Hồ Trường Giang Uỷ viên
14 TS. Dương Văn Nam Uỷ viên
15 TS. Phạm Thy San Uỷ viên
16 TS. Bùi Hùng Thắng Uỷ viên
17 TS. Nguyễn Trọng Thành Uỷ viên
18 TS. Trần Bảo Trung Uỷ viên
19 GS. TS. Phan Ngọc Minh Thành viên mời
20 GS. TS. Vũ Đình Lãm Thành viên mời
21 PGS. TS. Phan Tiến Dũng Thành viên mời

Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.