Hội đồng khoa học

14/04/2024 - 09:01 PM 5.828 lượt xem

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
NHIỆM KỲ 2024 - 2027

TT Họ và tên Chức danh
1
PGS. TS. Đoàn Đình Phương
Chủ tịch HĐKH
2
PGS. TS. Trần Quốc Tiến
Phó chủ tịch HĐKH
3
PGS. TS. Hà Phương Thư
Phó chủ tịch HĐKH
4
TS. Bùi Hùng Thắng
Thư ký HĐKH
5
GS. TS. Nguyễn Quang Liêm
Uỷ viên
6
GS. TS. Nguyễn Huy Dân
Uỷ viên
7
PGS. TS. Hoàng Anh Sơn
Uỷ viên
8
PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Uỷ viên
9
PGS. TS. Phạm Duy Long
Uỷ viên
10
PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh
Uỷ viên
11
PGS. TS. Trần Đăng Thành
Uỷ viên
12
PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy
Uỷ viên
13
PGS. TS. Vũ Đức Chính
Uỷ viên
14
PGS. TS. Đào Ngọc Nhiệm
Uỷ viên
15
TS. Nguyễn Văn Chúc
Uỷ viên
16
TS. Nguyễn Việt Dũng
Uỷ viên
17
TS. Hồ Trường Giang
Uỷ viên
18
TS. Dương Văn Nam
Uỷ viên
19
TS. Phạm Thy San
Uỷ viên
20
TS. Nguyễn Trọng Thành
Uỷ viên
21
TS. Trần Bảo Trung
Uỷ viên


Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.