Tổ chức Đảng - Đoàn thể quần chúng

07/09/2022 - 12:26 PM 4.506 lượt xem
ĐẢNG BỘ VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Hiện nay, Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu gồm 78 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu - nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội bầu và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuẩn y gồm 09 đồng chí. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Viện Khoa học vật liệu.
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NHIỆM KỲ 2020-2025 (từ tháng 5 năm 2020)
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đoàn Đình Phương Bí thư
2 Đỗ Thị Anh Thư Phó bí thư
3 Phan Văn Trường Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4 Trần Thu Hương Ủy viên
5 Phạm Duy Long Ủy viên
6 Trần Quốc Tiến Ủy viên
7 Trần Bảo Trung Ủy viên
8 Hoàng Anh Sơn Ủy viên
9 Trương Thị Phượng Ủy viên
 

CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Công đoàn Viện Khoa học vật liệu có 235 công đoàn viên, được tổ chức thành 6 công đoàn bộ phận, 26 tổ công đoàn, trong đó nữ chiếm trên 35%. Công đoàn Viện KHVL luôn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công đoàn viên; trong việc tham gia quản lý và giám sát thực hiện dân chủ cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NHIỆM KỲ 2017-2022
STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Duy Long Chủ tịch
2 Nguyễn Thanh Hường Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ
3 Nguyễn Văn Luân Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ
4 Phạm Hồng Nam Ủy viên Ban Chấp Hành
5   Đỗ Khánh Tùng Ủy viên Ban Chấp Hành
6 Trần Thị Kim Chi Ủy viên Ban Chấp Hành
7 Phạm Ngọc Chức Ủy viên Ban Chấp Hành
8 Nguyễn Thị Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp Hành
9 Phạm Thị Hải Đăng Ủy viên Ban Chấp Hành
 

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
Chi Đoàn Viện Khoa học vật liệu là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với 78 đoàn viên, thanh niên, trong đó 100% số đoàn viên có trình độ Đại học và trên Đại học, trong đó có 14 tiến sĩ, 36 thạc sĩ và 28 kỹ sư, dược sĩ, cử nhân. Đoàn viên, thanh niên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng chức năng của Viện.
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NHIỆM KỲ 2022 - 2024
STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Kế Sơn Bí Thư
2 Phạm Duy Khánh Phó bí thư
3 Lê Văn Long Ủy viên Ban chấp hành
4 Nguyễn Quang Bắc Ủy viên Ban chấp hành
5 Nguyễn Thị Thuý An Ủy viên Ban chấp hành
  
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.