Phòng Quản lý tổng hợp

08/05/2024 - 03:44 PM 4.817 lượt xem

Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện, cụ thể như sau:

  • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  • Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
  • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
  • Quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại - Email
1 Trương Thị Phượng Trưởng Phòng - Kế toán trưởng Điện thoại: 024.37563783
 
2 Nguyễn Thị Hương Lan Phó trưởng phòng Điện thoại: 024.37568870
 
3 Phạm Thị Hải Đăng Phó trưởng phòng Điện thoại: 024.37564129
 
4 Nguyễn Thị Kim Cúc Chuyên viên tổ chức cán bộ, văn thư & lưu trữ Điện thoại: 024.37564129
 
5 Phạm Thị Huệ Chuyên viên phụ trách HTQT và đào tạo Điện thoại: 024.37564129
 
6 Đinh Nguyễn Hoàng Chuyên viên phụ trách hệ thống mạng, thông tin điện tử
 
7 Vũ Thị Huyền Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu Điện thoại: 024.37568870
 
8 Đỗ Thị Huệ Kế toán Điện thoại: 024.37569286
 
9 Cao Thị Như Quỳnh Kế toán Điện thoại: 024.37569286
 
10 Nguyễn Thị Hằng Kế toán Điện thoại: 024.37569286
 
11 Trần Thị Thu Thủy Kế toán
Điện thoại: 024.37569286
 
12 Trịnh Thu Quỳnh Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu Điện thoại: 024.37568870
 
13 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên văn thư & lưu trữ Điện thoại: 024.37564129
 
14 Nguyễn Ngọc Sáu Nhân viên lái xe
 
15 Vũ Văn Kiên Nhân viên lái xe
 


Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.