Phòng Quản lý tổng hợp

09/10/2023 - 12:45 AM 3.886 lượt xem

Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện, cụ thể như sau:

  • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  • Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
  • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
  • Quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại - Email
1 Trương Thị Phượng Trưởng Phòng - Kế toán trưởng Điện thoại: 024.37563783
Email: phuongtt
2 Nguyễn Thị Hương Lan Phó trưởng phòng Điện thoại: 024.37568870
Email: lannth
3 Đỗ Thị Huệ Kế toán Điện thoại: 024.37569286
Email: taivu
4 Cao Thị Như Quỳnh Kế toán Điện thoại: 024.37569286
Email: quynhctn
5 Phạm Thị Huệ Chuyên viên phụ trách HTQT và đào tạo Điện thoại: 024.37917056
Email: huept
6 Phạm Thị Hải Đăng Chuyên viên phụ trách QLKH và bảo hiểm xã hội Điện thoại: 024.37564129
Email: dangpth
7 Nguyễn Thị Kim Cúc Chuyên viên phụ trách văn thư & lưu trữ Điện thoại: 024.37564129
Email: cucntk
8 Vũ Thị Huyền Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu Điện thoại: 024.37568870
Email: huyenvt
9 Đinh Nguyễn Hoàng Chuyên viên phụ trách hệ thống mạng, thông tin điện tử  
10 Phạm Đình Thu Kỹ sư phụ trách quản lý hạ tầng Điện thoại: 024.37918244
Email: thupd
11 Nguyễn Thị Hằng Kế toán Điện thoại: 024.37569286
Email: taivu
12 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu
Điện thoại: 024.37917056
Email: thuyttt
13 Nguyễn Ngọc Sáu Nhân viên lái xe  
14 Vũ Văn Kiên Nhân viên lái xe, Sửa chữa nhỏ  
15 Trịnh Thu Quỳnh Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu Điện thoại: 024.37568870
Email: quynhtt
16 Nguyễn Thanh Hà Chuyên viên phụ trách công sản Điện thoại: 024.37917056
Email: hatt


Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.