Phòng Phát triển thiết bị và Phương pháp phân tích

02/11/2021 - 09:11 AM 1.680 lượt xem
CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

Trưởng phòng
TS. Lương Trúc Quỳnh Ngân
CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ:
 • Chế tạo và cải tiến các thiết bị phổ kế huỳnh quang tia X, xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần trong nguyên liệu.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH:
 • Chế tạo các hệ thiết bị phổ kế huỳnh quang tia X ứng dụng trong phân tích trang sức và các thành phần nguyên liệu trong khai khoáng, phân bón
 • Chế tạo các cảm biến và xây dựng phương pháp phân tích các chất độc hại trong thực phẩm, môi trường và đánh giá chất lượng phân bón sử dụng phương pháp tán xạ Raman
 nganltq@ims.vast.ac.vn   + 84.986 948 190

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

1. Các thiết bị phổ kế huỳnh quang tia X sử dụng trong phân tích đánh giá trang sức vàng.

2. Thiết bị và phương pháp huỳnh quang tia X, xác định nhanh, đồng thời hàm lượng các thành phần trong phân bón DAP

3. Phổ kế huỳnh quang tia X phân tán năng lượng và phương pháp phân tích định lượng nguyên liệu Xi măng.

 

Hình 1. Thiết bị phổ huỳnh quang tia X VietSpace 4500

4. Các đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) với dạng các cấu trúc nano bạc và vàng
 • Ứng dụng để phân tích các chất màu hữu cơ như malachite green, Rhodamin B, Sudan, Rhodamine 6G, các thuốc BVTV: paraquat, piridaben, thiram, difenoconazole,... các thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản như ampicilin, ciprofloxavin,... và một số chất hữu cơ độc hại khác: melamine, tinh thể tím, xvanua,... trong thực phẩm và môi trường.

   Hình 2. Một số đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) đã chế tạo được
(a) Các cành lá nano bạc trên silic;
(b) Các hoa nano bạc trên silic

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

Công bố khoa học
 1. Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Minh Kieu and Van Vu Le, Application of silver nanodendrites deposited on silicon in SERS technique for the trace analysis of paraquat, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7 (2016) 015007.
 2.  
 3. Tuan Anh Cao, Truc Quynh Ngan Luong and Tran Cao Dao, Green synthesis of a carbon-rich layer on the surface of SiC at room temperature by anodic etching in dilute hydrofluoric acid/ethylene glycol solution, Green Process Synth 2016; 5: 491–498
 4.  
 5. Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, and Luong Truc Quynh Ngan, Formation of Mosaic Silicon Oxide Structure during MetalAssisted Electrochemical Etching of Silicon at High Current Density, Journal of Electronic Materials, 45 (2016), 2615–2620
 6.  
 7. Luong Truc Quynh Ngan, Kieu Ngoc Minh, Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh and Le Van Vu, Synthesis of Silver Nanodendrites on Silicon and Its Application for the Trace Detection of Pyridaben Pesticide Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, J. Electron. Mater. 46 (2017) 3770.
 8.  
 9. Tran Cao Dao, Ngoc Minh Kieu, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Hai Nguyen, and Van Vu Le, Modification of the SERS spectrum of cyanide traces due to complex formation between cyanide and silver, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025006.
 10.  
 11. Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao and Ngoc Minh Kieu, High-sensitive SERS detection of thiram with silver nanodendrites substrate, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10 (2019) 025012.
 12.  
 13. Ngan Truc-Quynh Luong, Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, Kieu Ngoc Minh, Nguyen Ngoc Hai and Le Van Vu, Electrochemical Synthesis of Flower-Like Gold Nanoparticles for SERS Application, J. Electron. Mater. 48, (2019) 5328.
 14.  
 15. Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, and Luong Truc Quynh Ngan, Vertical-Aligned Silicon Nanowire Arrays with Strong Photoluminescence Fabricated by Metal-Assisted Electrochemical Etching, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 15 (2020),127-135
 16.  
 17. Tran Cao Dao and Truc Quynh Ngan Luong, Fabrication of uniform arrays of silver nanoparticles on silicon by electrodeposition in ethanol solution and their use in SERS detection of difenoconazole pesticide, RSC Advances, 10 (2020), 40940-40947.
 18.  
 19. Nguyen Manh Cuong, Dao Tran Cao, Vu Thi Thu, Luong Truc-Quynh Ngan, Direct detection of melamine in liquid milk and infant formula using surface-enhanced Raman scattering combined with silver nanodendrites, Optik, 243 (2021), 167504.
Sở hữu trí tuệ
 1. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1526 “Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức”.
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

1. Máy đo tuổi vàng lưu động Vietspace GT- 3000S


2. Máy đo tuổi vàng Vietspace XRF2500-12M/LC

3. Máy đo tuổi vàng lưu động Vietspace GT- 3000S


4. Máy đo tuổi vàng Vietspace XRF2500-12M/LC

5. Máy phân tích vật liệu Vietspace 5008

6. Thiết bị phổ kế huỳnh quang tia X cầm tay
Olympus phục vụ cho phân tích mẫu tại hiện trường


Viện khoa học vật liệu
 • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37564 129
 • Email: office@ims.vast.ac.vn
 • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.