Phòng Vật liệu Cacbon nano

02/11/2021 - 10:29 AM 1.927 lượt xem
CÁC THÀNH TỰU CHÍNH


Trưởng phòng
TS. NCVC. Nguyễn Văn Chúc
CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ:
 • Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng vật liệu cacbon kích thước nano
HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH:
 • Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát tính chất và ứng dụng vật liệu ống nano cacbon, graphene, vật liệu cấu trúc 2D khác như MoS2, hBN,... trong cảm biến điện hóa, quang điện từ (pin mặt trời, hiệu ứng SERS...) và trong vật liệu tổ hợp nền composite
 chucnv@ims.vast.ac.vn   + 84 983 715 616

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

Bằng phương pháp CVD nhiệt, đã chế tạo thành công vật liệu ống nano các bon (CNTs) một tường, hai tường, đa tường, vật liệu CNTs định hướng nằm ngang, vuông góc, vật liệu màng graphene đơn lớp, màng tổ hợp graphene/CNTs, CNTs/ MoS2 và màng tổ hợp graphene/MoS2.

Đã thử nghiệm ứng dụng vật liệu graphene, graphene/CNTs trong cảm biến sinh học sinh học nhằm phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật glyphosate, carbaryl, ion kim loại nặng (asen).

Đã nghiên cứu chế tạo thành công pin mặt trời sử dụng cấu trúc SiNW/PEDOT:PSS/Gr. Pin mặt trời sử dụng cấu trúc hybrid SiNW có hiệu suất chuyển đổi là 9.05%, cao hơn 2,1 lần so với pin mặt trời sử dụng đế Si phẳng.


(a)
(b)
(c)

Hình 1. (a) Ảnh HRTEM các sợi CNTs một tường (SWCNT) và hai tường (DWCNT), (b) ảnh AFM xác định chiều dày màng graphene đơn lớp trên đế SiO2,(c) hình vẽ mô tả các bước chế tạo và ứng dụng vật liệu tổ hợp CNTs-Gr trong cảm biến điện hóa đo nồng độ As(V)

(a)
(b)

Hình 2. (a) mô hình và cấu trúc pin mặt trời SiNW/PEDOT:PSS/Gr sau khi được chế tạo, (b) đặc trưng J-V của pin mặt trời sử dụng SiNW/PEDOT:PSS/Gr với nguồn kích 100 mWcm-2 và các thông số đo của pin mặt trời cấu trúc Si so với pin mặt trời cấu trúc SiNW.
 
CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

Công bố khoa học
 1. Hyunseung Lee, Van Tu Nguyen, Ji-Yong Park, Jieun Lee, Microsphere-coupled light emission control of van der Waals heterostructures, Nanoscale,13, 4262-4268, 2021, IF=6,895

 2. Phan Nguyen Duc Duoc, Nguyen Hai Binh, Tran Van Hau, Cao Thi Thanh, Pham Van Trinh, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Nguyen Van Tu, Vu Duc Chinh, Vu Thi Thu, Pham Duc Thang, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, A novel electrochemical sensor based on double-walled carbon nanotubes and graphene hybir thin film for arsenic(V) detection, Journal of Hazardous Materials, 400, 123185, 2020, IF=9,038

 3. Van Tu Nguyen, YC Kim, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, Ji-Yong Park, Large-area growth of high-quality graphene/MoS2 vertical heterostructures by chemical vapor deposition with nucleation control, Carbon, 168, 580-587, 2020, IF = 8,821.

 4. Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang, Pham Van Nhat, Nguyen Van Hao, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Subramani Thiyagu, Fukata Naoki, Pham Van Trinh, Solar cell based on hybrid structural SiNW/poly(3,4 ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate)/graphene, Global Challenges, 4, 9, 2000010, 2020, IF=4,306.

 5. Sergei Rochal, Dmitry Levshov, Marina Avramenko, Raul Arenal, Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Jean-Louis Sauvajol and Matthieu Paillet, Chirality manifestation in elastic coupling between the layers of double-walled carbon nanotubes, Nanoscale, ISSN: 2040-3372, 11, 34, 16092-16102, 2019, IF = 6,97.

 6. Dau Thi Ngoc Nga, Vu Viet Hung, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Chuc, Ly Cong Thanh, Tran Dai Lam, Pham Truong Thuan Nguyen, Nguyen Thai Loc, Benoit Piro, Vu Thi Thu, In-situ electrochemically deposited Fe3O4 nanoparticles onto graphene nanosheets as amperometric amplifier for electrochemical biosensing applications, Sensors and Actuators B: Chemical, ISSN: 0925-4005, 283, 11, 52-60, 2019, IF = 6,393.

 7. Van Tu Nguyen, Woongbin Yim, Sae June Park, Byung Hee Son, Young Chul Kim, Thi Thanh Cao, Yumin Sim, Yoon-Jong Moon, Van Chuc Nguyen, Maeng-Je Seong, Sun-Kyung Kim, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, and Ji-Yong Park, Phototransistors with Negative or Ambipolar Photoresponse Based on As-Grown Heterostructures of Single-Walled Carbon nanotube and MoS2, Advanced Functional Material, 28, 40, 1802572, 2018 (SCI). IF = 13.325.

 8. Cao Thi Thanh, Nguyen Hai Binh, Nguyen Van Tu, Vu Thi Thu, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Phan Bach Thang, Tran Dai Lam, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, An interdigitated ISFET-type sensor based on LPCVD grown graphene for ultrasensitive detection of carbaryl, Sensors and Actuators B: Chemical, 260, 78-85, 2018 (SCI). IF = 5.667.

 9. Pham Van Trinh, Nguyen Van Luan, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Alicia Weibel,David Mesguich, Christophe Laurent, Microstructure, microhardness and thermal expansion of CNT/Al composites prepared by flake powder metallurgy, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 101, 126-137, 2018 (SCI). IF = 4.514.

 10. PhamVan Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Tuan Hong, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, Bui HungThang, Experimental study on the thermal conductivity of ethylene glycol-based nanofluid containing Gr-CNT hybrid material, Journal of Molecular Liquids, 269, 344, 2018 (SCI). IF = 4.513.

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

1. Hệ thiết bị lắng đọng hóa học pha hơi (CVD) nhiệt 
 • Nhiệt độ, thời gian và lưu lượng khí đưa vào được điều khiển tự động. Dải nhiệt độ hoạt động 25-1000oC; Khí được sử dụng bao gồm 5 loại khí: CH, C2H2, H2, N2 và Ar
2. Thiết bị đo điện hóa cầm tay Dropsens µstat -i400
 
3. Tủ hút, tủ sấy mẫu, cân điện tử, máy rung siêu âm, máy khuấy từ,…

Viện khoa học vật liệu
 • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37564 129
 • Email: office@ims.vast.ac.vn
 • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.