Phòng Vật liệu vô cơ

03/11/2021 - 02:24 PM 1.796 lượt xem
CÁC THÀNH TỰU CHÍNH


   
Trưởng phòng
PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm
CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ:
 • Nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu vô cơ
HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH:
 • Chiết tách, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng
 • Thủy luyện, phân chia, thu hồi một số kim loại quý hiếm từ quặng
 • Chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu nano trong xử lý môi trường nước, không khí
 • Công nghệ thích nghi, xử lý thải lỏng, rắn từ các nhà máy
 • Phân tích hoa học và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường
 nhiemdn@ims.vast.ac.vn  +84 915 417 696

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

1. Phân bón lá chứa vi lượng chứa đất hiếm

2. Vật liệu xúc tác chưa đất hiếm có kích thước nanomet để xử lý khí thải độc hại (CO, toluen, benzen, HC,NOx)  và vật iệu chứa đất hiếm cấu trúc nano để xử lý nước ô nhiễm như sắt, asen, mangan,NH4+… 

3. Sáng chế đã đề xuất thành công phương pháp sản xuất dung dịch nano bạc từ bạc kim loại có chi phí đầu tư thấp do sử dụng các thiết bị đơn giản, rẻ tiền. Dung dịch thu được có cỡ hạt đồng đều, có nồng độ cao, và dễ dàng điều chỉnh nồng độ dung dịch. Ngoài ra, lượng tạp chất còn dư trong dung dịch cũng dễ dàng được khống chế và xử lý đến mức hầu như không còn.
 • Với những ưu điểm trên, phương pháp sản xuất nano bạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-0026046, được công bố vào ngày 26/10/2020.

 • Dung dịch nano bạc theo sáng chế có thể được dùng trong lĩnh vực y tế, bảo quản lương thực, thực phẩm, chăn nuôi, xử lý nước do nano bạc có tính sát khuẩn cao.

 
Hình 1. Bằng Độc quyền sáng chế về phương pháp sản xuất nano bạc
 • Đặc biệt trong năm qua đã chuyển giao quy trình công nghệ về quy trình sản xuất nano bạc cho Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật PT (đây là sản phẩm của sáng chế số 24046). 
Hình 2. Xịt sát khuẩn chứa nano bạc.
 
CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU
 1. Luu Thi Viet Ha, Luu Minh Dai, Dao Ngoc Nhiem and Nguyen Van Cuong, Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity of C/Ce-Codoped ZnO Nanoellipsoids Synthesized by Hydrothermal Method, Journal of Electronic Materials 45(8), 4215-4220 (2016).

 2. Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha Chi and Duong Thi Lim. Novel anti-ultraviolet performances of thin films polyurethane containing nano-mixed oxides CeO2-TiO2, 

 3. Quang Bac Nguyen, Dinh Phuong Vu, Thi Ha Chi Nguyen, Trung Dung Doan, Ngoc Chuc Pham, Thi Lim Duong, Tran Dai Lam, Long Giang Bach, Hong Con Tran and Ngoc Nhiem Dao. Photocatalytic activity of BiTaO4 nanoparticles for the degradation of methyl orange under visible – light, Journal of Electronic Materials, 48(5), 3131-3136 (2019).

 4. Nguyen Vu Ngoc Mai,  Duong Thi Lim, Nguyen Quang Bac, Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Ngo Pham Nghia and Dao Ngoc Nhiem. Fe2O3/Mn2O3 nanoparticles: Preparations and applications in the photocatalytic degradation of phenol and parathion in water, Journal of the Chinese Chemical Society, 67, 242-245( 2020).

 5. Dao Ngoc Nhiem, Dao Hong Duc, Duong Thi Lim, Nguyen Quang Bac, Pham Ngoc Chuc, Doan Trung Dung, Nguyen Thi Ha Chi, Ngo Nghia Pham, Do Quang Trung, Nguyen Vu Ngoc Mai, Tran Xuan Mau, and Dinh Quang Khieu, Strong adsorption of arsenite and phosphate from aqueous solution using La2O3–CeO2 composite, Journal of Polymers and the Environment, 29(4), 1310-1323  (2021).

 6. Dao Ngoc Nhiem,  Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc,Nguyen Quang Bac, Duong Thi Lim, Ngo Nghia Pham, Nguyen Vu Ngoc Mai, Tran Dai Lam, Effect of CeO2-Fe2O3 coated SiO2 nanoparticles on the thermal stability and UV resistance and of polyurethane films, Journal of Polymer Research , 28(139),1-11 (2021).

 7. Nguyen Quang Bac, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Duong Thi Lim, Ngo Nghia Pham, Nguyen Vu Ngoc Mai, Cao Van Hoang, Tran Dai Lam and  Dao Ngoc Nhiem, Porous nonhierarchical CeO2-SiO2 nanocomposites for improving the ultraviolet resistance capacity of polyurethane coatings, Materials Research Express, 8(5),056405 (2021)

 8. Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm, Qui trình thu hồi antimon từ nguồn antimon, Bằng độc quyền sáng chế số 23004 cấp theo Quyết định số: 117871/QĐ-SHTT, ngày 30.12.2019, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.

 9. Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Lưu Minh Đại, Cao Văn Hoàng, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm, Phương pháp sản xuất phân bón vi lượng phức chất đất hiếm – lactat, Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2436 cấp theo Quyết định số: 12499w/QĐ-SHTT, ngày  25.08.2020, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.

 10. Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Trung Dũng,  Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Thị Hà Chi, Dương Thị Lịm, Phương pháp sản xuất dung dịch nano bạc, Bằng độc quyền sáng chế số 26046 cấp theo Quyết định số:1438w/QĐ-SHTT, ngày 22.09.2020, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

1. Máy UV-VIS đa năng, model: UV-1800 (Shimazdu, Nhật bản), 
 • dải quét phổ λ=200÷1100 nm

2. Máy phân tích nhiệt (TGA-DTA) (Steram, Pháp)
 • dải đo từ nhiệt độ phòng đến 1600oC

3. Lò nung có chương trình điều khiển nhiệt độ, model: TC03/15 (Naberterm, CHLBĐ)

 • vùng gia nhiệt 30÷1500oC
4. Máy rung siêu âm, model: MXB6 (Grant, UK)

5. Máy khuấy từ gia nhiệt,

6. Máy đo pH
Viện khoa học vật liệu
 • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37564 129
 • Email: office@ims.vast.ac.vn
 • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.