Trung tâm Vật liệu y sinh tiên tiến

02/11/2021 - 10:47 AM 2.344 lượt xem
CÁC THÀNH TỰU CHÍNH


Trưởng phòng
PGS.TS. Hà Phương Thư
CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ:
 • Nghiên cứu các hệ vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong y-sinh-nông-môi trường
 • Phát triển và tối ưu các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu
HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH:
 • Chế tạo và phát triển các hệ cảm biến sinh học điện hóa ứng dụng trong y-sinh học, quan trắc môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm, vật liệu nano từ ứng dụng trong y sinh, các hệ dẫn thuốc có cấu trúc nano ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị ung thư
 • Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thực phẩm chức năng, trong công nghiệp và nuôi trồng thủy sản
  thuhp@ims.vast.ac.vn   + 84 988165677

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH
 
Năm 2014, với sự hợp tác giữa Viện Khoa học Vật liệu và Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI, Phòng Vật liệu Nano Y-Sinh đã sản xuất và chuyển giao sản phẩm Nano Curcumin cho công ty.
 
Năm 2015, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI đã đặt hàng nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu quy trình bào chế hệ dẫn thuốc kích thước nano: nano (fucoidan-ginseng-curcumin) dùng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung bướu”, 2014 – 2015. Kinh phí nghiên cứu do Công ty CVI và Viện Khoa học vật liệu cấp. Sau khi kết thúc đề tài do doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu chúng tôi đã chế tạo thành công nano (fucoidan-ginseng-curcumin) gọi tắt là Phức hệ nano FGC với công suất ban đầu là 15 kg/tháng
Hình 1: Sản phẩm TPCN CumarGold Kare
 
Từ tháng 10/2016 đến nay chúng tôi đã chuyển giao nguyên liệu nano FGC cho Công ty CVI để sản xuất sản phẩm CumarGold Kare dùng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung bướu

Hình 2: Lễ chuyển giao công nghệ sản phẩm phức hệ nano FGC cho Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI
 
Sau thành công của dự án “Phát triển công nghệ nano trong sản xuất thực phẩm chức năng và thương mại hóa sản phẩm Nano (Fucoidan-Curcumin-Ginseng) dùng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung bướu” do quỹ Innofund tài trợ, mã số VIE 12 047 11/AP/001/FINANCING AGREEMENT/003-W1, 12/2016 – 12/2017 do Quỹ Innofund tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Viện Khoa học vật liệu; năm 2017, chúng tôi đã chuyển giao nguyên liệu nano FGC cho công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI trên quy mô 120kg/tháng, tương đương với 20000 (hai mươi nghìn) hộp sản phẩm CurmaGold Kare, với tổng kính phí khoảng 10 tỷ đồng. Đến nay, sản phẩm vẫn tiếp tục được chuyển giao cho công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI với quy mô 60kg/tháng, tương đương với 10000 (mười nghìn) hộp sản phẩm với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng/năm và được dùng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung bướu và được bệnh nhân ung thư phản hồi rất tích cực.
 
CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

Công bố khoa học

 1. Phuong Thu Ha*, Thi Thu Huong Le, Thuc Quang Bui, Hong Nam Pham, Anh Son Ho, Linh Toan Nguyen, Doxorubicin release by magnetic inductive heating and in vivo hyperthermia-chemotherapy combined cancer treatment of multifunctional magnetic nano particles, New Journal of Chemistry; 14, 2019 (IF=3.069)
 2.  
 3. Thi Thu Huong Le, Thuc Quang Bui, Mai Huong Le, Thi Minh Thi Ha, Hong Nam Pham, Phuong Thu Ha*, Optimizing the alginate coating layer of doxorubicin-loaded iron oxide nanoparticles for cancer hyperthermia and chemotherapy, Journal of Materials Science, 53 (19), 2018, pp 13826-13842. (IF-3.442)
 4.  
 5. Quoc Thong Phan, Mai Huong Le, Thi Thu Huong Le, Thi Hong Ha Tran, Phuc Nguyen Xuan and Phuong Thu Ha*, Characteristics and Cytotoxicity of Folate-modified Curcumin-Loaded PLA-PEG Micellar Nano Systems with various PLA:PEG ratios, International Journal of Pharmaceutics, 507 (2016) 32–40. (IF=3.99)
 6.  
 7. Hoai Nam Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Trang Mai, Thi Quynh Trang Nguyen, Hai Doan Do, Thi Hien Pham, Thi Lap Nguyen and Phuong Thu Ha*, Enhanced cellular uptake and cytotoxicity of folate decorated doxorubicin loaded PLATPGS nanoparticles, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 6 (2015) 025005 (8pp). (SCI-E, IF = 1.581)
 8.  
 9. H. Nam*, L. T. Lu, P. H. Linh, D. H. Manh, Le Thi Thanh Tam, N. X. Phuc, P. T. Phong and In-Ja Lee, Polymer-coated cobalt ferrite nanoparticles synthesis, characterization, and toxicity for hyperthermia applications, New Journal of Chemistry, 42(2018), 14530-14541.
 10.  
 11. T. Phong, P.H. Nam, N.X. Phuc, B.T. Huy, L.T. Lu, D.H. Manh, and IN-Ja Lee, Effect of Zinc Concentration on the Structural, Optical, and Magnetic Properties of Mixed Co-Zn Ferrites Nanoparticles Synthesized by LowTemperature Hydrothermal Method, Metallurgical and Materials Transaction A, 50A (2019), 1571–1581.
 12.  
 13. Oanh VTK*, Lam TD, Thu VT, Lu LT, Nam PH, Tam LT, Manh DH, Phuc NX. A Novel Route for Preparing Highly Stable Fe3O4 Fluid with Poly(Acrylic Acid) as Phase Transfer Ligand. Journal of Electronic Materials, 45, 4010–7 (2016).
 14.  
 15. Oanh Vuong TK*, Le TT, Do HD, Nguyen XT, Nguyen XC, Vu TT, Le TL, Tran DL. PMAO-assisted thermal decomposition synthesis of high-stability ferrofluid based on magnetite nanoparticles for hyperthermia and MRI applications. Chem. Phys., 245, 122762 (2020).
 16.  
 17. Wan-Ting Tsai, Minh-Hang Nguyen, Jian-Ren Lai, Hai-Binh Nguyen, Ming-Chang Lee, Fan-Gang Tseng, ppb-Level Heavy Metal Ion Detection by Electrochemistry-Assisted NanoPorous Silicon (ECA-NPS) Photonic Sensors, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 265, 15 July 2018, Pages 75-83.
 18.  
 19. Cao Thi Thanh, Nguyen Hai Binh, Nguyen Van Tu, Vu Thi Thu, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Phan Bach Thang, Tran Dai Lam, Phan Ngoc Minh and Nguyen Van Chuc, An interdigitated ISFET-type sensor based on LPCVD grown graphene for ultrasensitive detection of carbaryl, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 260, 1 May 2018, Pages 78-85.
Sở hữu trí tuệ
 1. “Phương pháp vi bao Curcumin bằng Fucoidan được chiết tách từ rong nâu (Laminaria japonica Aresch) và Saponin từ củ tam thất bắc (Panax notogingseng (Burk.) F. H. Chen) và hệ nano (Fucoidan-Gingseng-Curcumin) thu được theo phương pháp này”, số văn bằng 22424, năm 2019; tác giả: Hà Phương Thư.
 2.  
 3. "Phương pháp sản xuất phân bón trên cơ sở vật liệu xốp hydroxyapatit mang các nguyên tố đa lượng và vi lượng và phân bón thu được bằng phương pháp này", số văn bằng 25414, năm 2020. Tác giả: Hà Phương Thư, Nguyễn Hoài Nam, Phan Kế Sơn.
 4.  
 5. "Phương pháp sản xuất phân bón trên cơ sở vật liệu xốp hydroxyapatit mang các nguyên tố đa lượng và vi lượng và phân bón thu được bằng phương pháp này", số văn bằng 25414, năm 2020. Tác giả: Hà Phương Thư, Nguyễn Hoài Nam, Phan Kế Sơn.
 6.  
 7. "Phương pháp chế tạo vật liệu kháng sinh nano Doxycyclin", số văn bằng GPHI 2671. Tác giả: Hà Phương Thư
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Hệ phát từ trường xoay chiều  công suất cao Model UHF-20A
 • Hệ phát từ trường xoay chiều  công suất cao Model UHF-20A
 • Công suất cực đại: 20 kW
 • Cường độ dòng điện xoay chiều lối ra (Coil current): 30 ~500A
 • Tần số: 100 – 450 kHz
 • Chu trình công suất: 100%
 • Khối lượng bộ phận điều khiển: 29kg
 • Khối lượng bộ phận cảm ứng: 18kg
 • Điện thế lối vào: 3×380V/50Hz
 • Tốc độ nước làm mát ≥ 0.2MPa; ≥ 6L/min
 • Kích thước khối điều khiển (cm): 55L×40W×69H
 • Kích thước khối cảm ứng (cm): 45L×30W×40

Hệ vi sóng  Uwave -1000
 • Nguồn cung cấp: 220V, 50Hz    
 • Công suất đầu vào: 2,000W 
 • Tỷ lệ đầu ra vi sóng: 0 ~ 1,000W      
 • Tần số hoạt động vi sóng: 2,450MHz
 • Công suất siêu âm đầu ra: 0 ~ 800W  
 • Tần số hoạt động siêu âm: 26 ~ 28KHz
 • Công suất đầu vào của đèn cực tím: 300W
 • Bước sóng trung tâm của đèn cực tím: 365 nm
 • Phạm vi của phép đo nhiệt độ hồng ngoại: nhiệt độ môi trường đến ~ 300 oC
 • Phạm vi của phép đo nhiệt độ điện trở Pt: nhiệt độ môi trường đến ~ 250 oCKích thước: 650×510×550 mm
 

 


Viện khoa học vật liệu
 • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37564 129
 • Email: office@ims.vast.ac.vn
 • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.