Công đoàn Viện Khoa học vật liệu tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa V, Nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Viện Khoa học vật liệu tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa V, Nhiệm kỳ 2023-2028
20/03/2023 - 04:58 PM 985 lượt xem

Công đoàn Viện Khoa học vật liệu tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa V, Nhiệm kỳ 2023-2028

 

Chiều ngày 14/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học vật liệu (KHVL) tổ chức Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; đồng chí Đoàn Đình Phương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHVL; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Viện KHVL; đại diện Hội cựu chiến binh Viện KHVL; đại diện Đoàn thanh niên Viện KHVL, các đồng chí Đảng uỷ viên Đảng bộ Viện KHVL. Đại hội đã triệu tập 75 công đoàn viên các đại biểu ưu tú đại diện cho 209 cán bộ công đoàn viên ở 6 công đoàn bộ phận thuộc Viện KHVL. Các đồng chí là đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết tập thể của toàn thể đoàn viên công đoàn trong Viện KHVL.

Toàn cảnh Đại hội làm lễ chào cờ

Đồng chí Phạm Duy Long, Chủ tịch công đoàn Viện KHVL, báo cáo tại Đại hội kết quả các hoạt động công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ của các hoạt công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của công đoàn cấp trên và đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, hoạt động của Công đoàn Viện KHVL đã đạt được những kết quả nổi bật. Ban chấp hành (BCH) công đoàn Viện KHVL đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; kịp thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Thông qua quỹ công đoàn, BCH công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên khi ốm đau bệnh tật; hỗ cho các gia đình đoàn viên gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19. BCH Công đoàn Viện KHVL đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do BCH Công đoàn phát động. Công đoàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào văn - thể nâng cao sức khoẻ đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đồng chí Phạm Duy Long, chủ tịch Công đoàn Viện KHVL báo cáo các hoạt động công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Với phương châm "Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết và Phát triển vì đoàn viên và người lao động”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện KHVL xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tại đại hội, sau khi thông qua dự thảo các báo cáo, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Công đoàn Viện KHVL phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn thực hiện đúng Luật Công đoàn, điều lệ Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; 20% đoàn viên công đoàn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà; phấn đấu trên 90% cán bộ công đoàn chủ chốt được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; triển khai tổ chức giao lưu, tham quan, dã ngoại ít nhất 1 lần/năm; xây dựng duy trì phong trào thể thao cho đoàn viên công đoàn đơn vị tham gia; duy trì và phát triển quỹ tương trợ công đoàn. Xây dựng Công đoàn Viện KHVL là công đoàn vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và những kết quả đã đạt được của Công đoàn Viện KHVL. Đồng chí nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự tham gia BCH phải bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí lưu ý BCH Công đoàn Viện KHVL nhiệm kỳ mới, sau Đại hội cần xây dựng ngay quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH, duy trì sinh hoạt BCH, các tổ công đoàn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với tổ chức công đoàn; quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng Công đoàn Viện KHVL phát triển vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Đại diện cho lãnh đạo, Đảng ủy Viện KHVL, đồng chí Đoàn Đình Phương Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHVL, ghi nhận những thành quả đạt được của BCH Công đoàn với các công tác hoạt động ở nhiệm kỳ 2017-2022 và đánh giá cao sự đóng góp của BCH CĐ, các công đoàn viên Viện KHVL vào thành tích chung của Viện KHVL. Đồng chí đề nghị BCH Viện KHVL nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho tất cả các công đoàn viên để không ai bị bỏ lại phía sau. Công đoàn chủ động phối hợp với Viện nâng cao chất lượng cán bộ nghiên cứu, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đoàn viên công đoàn.        Ban lãnh đạo Viện hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành, phối hợp tác chặt chẽ của BCH CĐ Viện với Ban lãnh đạo Viện trong hai sự kiện lớn sẽ diễn ra trong năm là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện KHVL tổ chức vào tháng 6 và thay đổi nhân sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Viện sẽ diễn ra vào cuối năm.

Đồng chí Đoàn Đình Phương Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHVL phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Viện KHVL khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 với 11 đồng chí, đại hội cũng đã bầu 09 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Hồng Nam, thay mặt cho các đồng chí trong BCH khóa V phát biểu trước Đại hội và xin hứa sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ với chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

BCH Công đoàn Viện KHVL khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028
 

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn Viện KHVL:

Đồng chí Hoàng Anh Sơn, phó Viện trưởng Viện KHVL phát biểu và góp ý
báo cáo tổng kết công tác công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Các đồng chí tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ và  Đồng chí Đoàn Đình Phương chụp ảnh lưu niệm

 

Các đồng chí công đoàn viên chụp ảnh lưu niệm

BCT Đại hội

Đoàn lãnh đạo Viện Công nghệ Quang tử Hàn Quốc thăm Viện Khoa học vật liệu

Đoàn lãnh đạo Viện Công nghệ Quang tử Hàn Quốc thăm Viện Khoa học vật liệu, thảo luận và ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu
Xem chi tiết

Thư chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Viện Khoa học vật liệu

Thư chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Viện Khoa học vật liệu (11/6/1993 — 11/6/2024) của Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu
Xem chi tiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng Triển lãm Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN

Trong khuôn khổ các hoạt động Kỷ niệm Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 49 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), trong hai ngày 15-16/05/2024, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tham gia Triển lãm thành tựu KHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Gian hàng Triển lãm của Viện Hàn lâm đã vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan.
Xem chi tiết

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữaViện Khoa học vật liệu (IMS) và Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO)
Xem chi tiết

Đại hội Chi đoàn Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2024 – 2027

Chiều ngày 04/4/2024, Chi Đoàn Viện Khoa học vật liệu long trọng tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Xem chi tiết
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.