Năm 2020

Sáng chế- Giải pháp hữu ích năm 2020
30/10/2021 - 04:31 PM 1.013 lượt xem
1.Phương pháp sản xuất phân bón trên cơ sở vật liệu xốp hydroxyapatit mang các nguyên tố đa lượng và vi lượng và phân bón thu được bằng phương pháp này, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 31/07/2020, 25414.
 
2.Quy trình sản xuất bê tông geopolymer cường độ cao, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 10/02/2020, 2474.
 
3.Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum chứa thành phần graphen ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 12/09/2019, 22758.
 
4.Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum (bitumen) chứa thành phần ống nano cacbon ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 28/02/2020, 23264.
 
5.Môđun đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên nguyên lý chuyển pha và tự đối lưu, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 02/07/2020, 23252.
 
6.Qui trình thu hồi antimon từ nguồn antimon, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 30/12/2019, 23004.
 
7.Phương pháp sản xuất dung dịch nano bạc, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 22/09/2020, 26046.
 
8.Phương pháp sản xuất phân bón vi lượng phức chất đất hiếm – lactat, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 25/08/2020, 2436.
 
9.Phương pháp điều chế đồng oxit từ dung dịch chứa đồng (II) sulfat và đồng (II) clorua có lẫn tạp chất sắt (II), Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 14/08/2020, 25470.
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.