Năm 2021

30/10/2021 - 04:50 PM 929 lượt xem
1. Phương pháp oxy hóa bột đồng, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 6/5/2021.

2. Đầu dò cảm biến sử dụng cách tử Bragg trong sợi quang ăn mòn một phần (e-FBG) có phủ lớp chức năng để nâng cao độ chọn lọc tác nhân đo và sử dụng được nhiều lần, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 30/03/2021.

3. Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphen và ống nanô cácbont, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 5/3/2021.

4. Phương pháp sản xuất vật liệu nano oxit perovskit LaMn0,7Fe0,3O3 có từ tính dùng để hấp phụ arsen từ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm và vật liệu thu được bằng phương pháp này, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 23/4/2021.

5. Thiết bị loại bỏ khí etylen ra khỏi môi trường bảo quản rau quả tươi, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 2/11/2021.


6. Phương pháp chế tạo vật liệu kháng sinh nano Doxycycline, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ, 18/06/2021. 
Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.