Năm 2022

28/06/2023 - 03:12 PM 540 lượt xem
1. Cảm biến quang tử tăng cường tán xạ Raman bề mặt (SERS) sử dụng vi cầu thủy tinh silica phủ lớp nano bạc cấu trúc cành lá chế tạo bằng phương pháp quang hóa trợ giúp bằng laze, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

2. Phương pháp sản xuất nano cao định chuẩn Ba kích tím (Morinda officinalis How.) và hệ nano cao định chuẩn Ba kích tím được sản xuất bằng phương pháp này, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

3. Phương pháp bào chế hệ nano kháng sinh tổ hợp dùng cho gia cầm và hệ nano kháng sinh tổ hợp này, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

4. Phương pháp xử lý củ gừng giống (zingiber officinale) bằng dung dịch nano kim loại coban hóa trị không (co0) để tăng năng suất thu hoạch , Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

5. Tuabin gió trục đứng có cánh được tạo kết cấu theo nguyên lý hoạt động hỗn hợp, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

6. Phương pháp chế tạo vật liệu nano từ tính  spinel Fe1-xMnxFe2O4 làm vật liệu hấp phụ asen, chì từ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm và vật liệu nano từ tính spinel Fe0,9Mn0,1Fe2O4 thu được bằng phương pháp này, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ. 

7. Phương pháp xác định hàm lượng Phospho trong phân bón hỗn hợp NPK, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

8. Phương pháp chế tạo hợp kim cứng hệ WC-Ni, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ. 

9. Hệ thống thu hồi nước trong đới thông khí, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ.

Viện khoa học vật liệu
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37564 129
  • Email: office@ims.vast.ac.vn
  • Giờ làm việc: 08h30 tới 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
© 2021 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU.