Đất nền Bắc giang

Viện Khoa học vật liệu có 02 đề tài nghiên cứu ứng dụng được Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ năm 2020

02 Đề tài thuộc nhóm nghiên cứu của TS. Bùi Hùng Thắng - Trung tâm Ứng dụng và Triển khai công nghệ và TS. Tống Quang Công - Phòng Laser bán dẫn, đã được Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ năm 2020

 

Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục đề tài Nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ năm 2020 theo Quyết định số 157/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/10/2020.

Viện Khoa học vật liệu có 02 đề tài nghiên cứu ứng dụng được Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ năm 2020 trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, gồm đề tài "Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cácbon cấu trúc nano gia cường cho lớp mạ điện hợp kim" của nhóm nghiên cứu của TS. Bùi Hùng Thắng (Trung tâm Ứng dụng và triển khai công nghệ), và Đề tài "Nghiên cứu và chế tạo các thiết bị phục hồi chức năng cho điều trị vôi hoá cột sống, giảm đau và cho phục hồi nhanh vết thương" thuộc nhóm nghiên cứu của TS. Tống Quang Công (Phòng Laser bán dẫn). 

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát nội dung, dự toán kinh phí của các nhiệm vụ thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 11/2020 và thông báo tới các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện thuyết minh cũng như ký hợp đồng tài trợ sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ.

Danh mục đề tài được tài trợ (tải tại đây).

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted).